Garantie

Gebruiktehekken.nl garandeert dat alle door haar geleverde hekwerken voldoen aan het gestelde op de website. Onderstaande garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit. De wettelijke garantie houdt in dat een product geen gebreken behoort te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen, dan zullen wij dit kosteloos herstellen of een vervangend product te leveren.

Voor tweedehands hekwerken geldt een garantietermijn van 1 jaar op de constructie, deze mogen dus in geen geval doorzakken, knikken of constructureel spontaan veranderen.

De bovenstaande garantievoorwaarden gelden niet indien:

- De gebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, extreme temperaturen/omstandigheden, ondeskundig gebruik/onderhoud en andere onvoorziene omstandigheden welke niet normaal gebruikelijk kunnen worden geacht.
- Mechanische of chemische beschadigingen door welke oorzaak dan ook zijn toegebracht of ontstaan.
- Reclameborden, winddoeken, bomen en struiken of andere wijzigingen die aan of tegen het hekwerk zijn toegebracht zonder dat Gebruiktehekken.nl van deze bedoeling op de hoogte was voor opdracht tot levering van het betreffende hekwerk.

In algemene zin wordt ervan uitgegaan dat normaal klein onderhoud tot preventie wordt uitgevoerd, waarmee doelend op het wegsnoeien van struiken en bomen, evenals het voorkomen van beschadigingen door fietsen e.d.

Als u het niet eens bent met onze garantievoorwaarden, kunt u uw klacht melden via onze klachtenprocedure.

Close